Zespół
KatarzynaNecel
2
Adwokat Katarzyna Necel

Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskała tytuł magistra prawa. W 2005 r. uzyskała Diploma in English and European Union Law na University of Cambridge, który w światowych rankingach jest uznawany za najlepszy uniwersytet na świecie: - Zobacz ranking. Adwokat Katarzyna Necel aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej odbywała w dwóch poznańskich Kancelariach Adwokackich, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i urzędami zarówno w postępowaniach przygotowawczych jak i sądowych. Od 2010 r. adwokat Katarzyna Necel działa jako kurator dla małoletnich oraz osób nieobecnych. Jako kurator zdobyła duże doświadczenie w reprezentacji osób prawnych, w tym zagranicznych spółek prawa handlowego, a także w zarządzaniu nieruchomościami, znajdującymi się zarówno w Polsce jak i za granicą.

3
Aplikant adwokacki Wojciech Zgud

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe, zdobywał już w czasie studiów. Przez wiele lat związany z Wrocławiem gdzie miał okazje współpracować z wieloma kancelariami adwokatów i radców prawnych o różnym profilu działalności. Posiada również doświadczenie w pracy w sektorze bankowym. Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego. Posługuje się językiem angielskim. Od 2017 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

4
Prawnik Arleta Jaworska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od trzech lat związana z naszą Kancelarią. Pracę magisterską napisała z zakresu kryminalistyki, analizując tematykę śladów na miejscu wypadku drogowego. W obszarze jej zainteresowań znajduje się głównie prawo karne, specjalizuje się także w zagadnieniach
związanych z upadłością konsumencką. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z ekspertyzą sądową pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Szymona Matuszewskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonuje się jeździectwem.

5
Pracownik kancelarii Ewelina Pawlak

Studentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo karne i cywilne. Jak podkreśla Ewelina Pawlak możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej na studiach wiedzy daje jej ogromną szansę rozwoju, dzięki czemu nie ogranicza się do samej teorii. Motto, które jest dla niej impulsem do ciągłego postępu brzmi: „Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie.”

6
Kierownik sekretariatu – Stanisława Necel

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w sektorze bankowym. Od pięciu lat piastuje stanowisko kierownika sekretariatu w naszej Kancelarii. Przez wiele lat podczas pracy w BZWBK sprawowała funkcję Koordynatora do Spraw Prania Brudnych Pieniędzy. Wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia w wielu konkursach m.in. na najlepszego sprzedawcę. Najbardziej cieszy ją kontakt z klientami.