Prawo cywilne Ostrów Wielkopolski | Adwokat Necel
KatarzynaNecel

Prawo cywilne

Oferta prawa cywilnego tym w szczególności:

 1. Prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym np. sprawy o:
  rozwód, podział majątku, alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie.
 2. Prawa rzeczowego w tym np. sprawy o:
  zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności przesyłu czy drogi koniecznej, o wydanie rzeczy.
 3. Prawa zobowiązania w tym np. sprawy o:
  zapłatę, o istnienie, unieważnienie lub rozwiązanie wszelakich umów np. najmu czy sprzedaży, o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynu niedozwolonego np. z tytułu uszkodzenia ciała.
 4. Prawa spadkowego w tym np. sprawy o:
  stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, unieważnienie testamentu, o zachowek.
 5. Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym np:
  sprawy o zapłatę za godziny nadliczbowe , przywrócenie do pracy, wszelakie odwołania od decyzji ZUS np. od decyzji ustalającej zbyt mały uszczerbek na zdrowiu z tytułu wypadku ubezpieczonego lub odmowy przyznania prawa do emerytury lub renty.