Upadłość spółki akcyjnej

Kontakt

Podczas istnienia spółki akcyjnej, gdy na horyzoncie pojawi się ryzyko popadnięcia w stan niewypłacalności, należy podjąć działania, nie czekając na pogorszenie sytuacji majątkowej spółki.

Aby spółka akcyjna mogła ogłosić swoją upadłość muszą zostać spełnione istotne przesłanki. Jedną z nich jest niewypłacalność, czyli utrata zdolności do realizowania zobowiązań trwająca dłużej niż 3 miesiące. Również z niewypłacalnością mamy do czynienia w sytuacji, gdy zobowiązania pieniężne spółki akcyjnej przekraczają wartość jej majątku i stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące.

Ważne jest, aby wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony we właściwym czasie.

Procedura upadłościowa, którą stosuje się w odniesieniu do spółek akcyjnych następuje poprzez złożenie odpowiedniego do sądu. Wniosek składa się do Sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności.

Na pierwszej poradzie prawnej ustalamy jakie są szanse klienta na ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz tłumaczymy, jak wygląda procedura upadłościowa. Jeśli podejmujemy się prowadzenia sprawy, zajmujemy się wszelkimi formalnościami oraz reprezentujemy spółkę przed Sądem, aż do głoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Mamy na swoim koncie setki ogłoszonych upadłości konsumenckich przedsiębiorczych i 100% skuteczności w tej dziedzinie.

Dane kontaktowe

Adres biura
al. Powstańców Wielkopolskich 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon kontaktowy
tel./fax: 62 592 83 38
Dane firmy
NIP: 692 229 61 53

Formularz kontaktowy

    Call Now Button