Prawo karne

Kontakt

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.


Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw karnych w zakresie:

  1. Prawa karnego skarbowego w tym: wyłudzenia podatku VAT, obrót bez znaków akcyzy, paserstwo akcyzowe, przemyt celny, bezpodstawny zwrot podatku;
  2. Prawa karnego w tym sprawy o: posiadanie lub handel narkotykami, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, zniesławienie, kradzieży z włamanie, rozbój, oszustwo, paserstwo, zabójstwo; bójka, pobicie, groźby karalne, znęcanie;
  3. Prawa wykroczeń w tym sprawy o: kradzież i przywłaszczenie, niszczenie cudzej rzeczy.
  4. Prawa karnego wykonawczego w tym: sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w karze pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie.
  5. Postępowania w sprawie nieletnich o czyny karne

Dane kontaktowe

Adres biura
al. Powstańców Wielkopolskich 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon kontaktowy
tel./fax: 62 592 83 38
Dane firmy
NIP: 692 229 61 53

Formularz kontaktowy

    Call Now Button