Upadłość spółki jawnej

Kontakt

Prowadząc działalność gospodarczą należy być przygotowanym na pojawienie się strat, które w konsekwencji mogą doprowadzić do nieopłacalności przedsięwzięcia. W tym przypadku przedsiębiorca musi podjąć przewidziane w systemie prawnym kroki.

Aby spółka jawna mogła ogłosić swoją upadłość muszą zostać spełnione istotne przesłanki. Jedną z nich jest niewypłacalność, czyli utrata zdolności do realizowania zobowiązań trwająca dłużej niż 3 miesiące. Również z niewypłacalnością mamy do czynienia w sytuacji, gdy zobowiązania pieniężne spółki jawnej przekraczają wartość jej majątku i stan ten trwa dłużej niż 24 miesiące.

Ważne jest, aby wniosek o ogłoszenie upadłości został zgłoszony we właściwym czasie.

Postępowanie upadłościowe spółki jawnej może dotyczyć także wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Na pierwszej poradzie prawnej ustalamy jakie są szanse klienta na ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy oraz tłumaczymy, jak wygląda procedura upadłościowa. Jeśli podejmujemy się prowadzenia sprawy, zajmujemy się wszelkimi formalnościami oraz reprezentujemy spółkę przed Sądem, aż do głoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Mamy na swoim koncie setki ogłoszonych upadłości konsumenckich przedsiębiorczych i 100% skuteczności w tej dziedzinie.

Dane kontaktowe

Adres biura
al. Powstańców Wielkopolskich 9
63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon kontaktowy
tel./fax: 62 592 83 38
Dane firmy
NIP: 692 229 61 53

Formularz kontaktowy

    Call Now Button