Prawo karne Ostrów Wielkopolski, | Kancelaria Adwokat Necel
KatarzynaNecel

Prawo karne

Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

Oferta:

 1. Prawa karnego w tym np. sprawy o:
  bójkę, pobicie, bezprawne pozbawienie wolności, groźby karalne, zniesławienie, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, rozbój, oszustwo, paserstwo, posiadanie czy handel narkotykami, dodać zabójstwo, kierowanie zorganizowana grupą przestępczą, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, sutenerstwo, wyłudzenie.
 2. Prawa wykroczeń w tym np. sprawy o:
  niepodporządkowanie się znakowi, prowadzenie bez uprawnienia, kradzież i przywłaszczenie, niszczenie cudzej rzeczy.
 3. Prawa karnego wykonawczego w tym np:
  sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w karze pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 4. Prawa karnego skarbowego w tym np:
  sprawy o nieprowadzenie ksiąg, uchylanie się od obowiązku podatkowego, zatajenie działalności gospodarczej, nieprawdziwe dane podatkowe, obrót bez znaków akcyzy, bezpodstawny zwrot podatku, przemyt celny, wyłudzenia podatku VAT.
 5. Postępowania w sprawie nieletnich o czyny karne